OGNISKO MUZYCZNE

Oferujemy Państwu naukę na instrumentach muzycznych przez wysokiej klasy specjalistów po Akademiach Muzycznych, którzy są również praktykującymi muzykami w Filharmonii Świętokrzyskiej, a także posiadają wieloletnią praktykę w świętokrzyskich Szkołach Muzycznych i na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Kładziemy nacisk na różnorodny, harmonijny, muzyczny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych.
Pragniemy stworzyć przyjazną, miłą atmosferę podczas nauki i przygotować do dalszego nauczania, na wyższych szczeblach edukacji artystycznej.
Tworzymy zgrany zespół dobrze znających się profesjonalistów, którzy są wrażliwi na potrzeby dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że misja jaką niesiemy w celu propagowania kultury muzycznej, zaowocuje uwrażliwieniem na piękno muzyki i uda się nam szybko wyłowić talenty muzyczne, jeśli nawet nie, to być może przyczyni się do aktywnego rozumienia i percepcji muzyki.
Edukacja muzyczna wpływa bowiem na rozwój uzdolnień i zainteresowań muzycznych, przygotowuje do korzystania z dorobku kultury muzycznej, a cele kształcenia i wychowania w dziedzinie edukacji muzycznej są celami etapowymi, uwzględniającymi możliwości i potrzeby uczniów w I etapie kształcenia. Badania naukowe dowodzą, że nauka na instrumentach muzycznych przyczynia się do znakomitego rozwoju psycho - motorycznego, lepszej percepcji, koncentracji, zapamiętywania, rozwoju w kierunku humanistycznym, lingwistycznym i matematycznym.
Zajęcia w Ognisku odbywają się w godzinach popołudniowych od 12.00 - 20.00 od poniedziałku do soboty, w zależności od rozkładu zajęć: 1, 2, lub 3 razy w tygodniu. Prowadzimy nabór przez cały okres roku szkolnego.

Script logo