OFERTA CENOWA

1. Lekcja z instrumentu głównego dla małych dzieci -  20 min. + 25 min. 2 razy w tygodniu - 62.50 zł,  koszt nauki za cały miesiąc - 250 zł (ze względu na niską podzielność uwagi, w.g założeń psychologii rozwojowej dziecka). Rodzic i nauczyciel decyduje, bo każde dziecko jest inne i wymaga odmiennego traktowania, czy decydują się rozbić jednostkę lekcyjną na dwie, czy też nie.

2. Lekcja z instrumentu głównego dla młodzieży i dorosłych - 45 min - 62.50 zł, koszt nauki za cały miesiąc - 250 zł
3. Umożliwiamy naukę z kształcenia słuchu z elementami rytmiki i zasad muzyki w zajęciach zbiorowych, dla uczniów chętnych do nauki w Szkołach Muzycznych, a także muzykowanie zespołowe (dla instrumentalistów) i chór (dla wokalistów).
- koszt zbiorowych zajęć z kształcenia słuchu i teorii: 100 zł  (za 8 X 45 min przy większej ilości osób zainteresowanych, czyli 12.50 zł za jednostkę lekcyjną 45 min.).
Nie są to zajęcia obowiązkowe. Uczęszczanie na nie jednak ułatwia uczniom opanowanie instrumentalnego materiału muzycznego i rozumienie muzyki.
Istnieje możliwość zajęć indywidualnych z ‘Kształcenia słuchu’ i ‘wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie.
Każdy Uczeń ma możliwość zapisania się na dodatkowy przedmiot z oferty programowej Ogniska – wysokość opłaty  ustalana indywidualnie.
Istnieje również możliwość organizacji zajęć z arteterapii dla uczniów Ogniska Muzycznego i dzieci nauczycieli uczących w Ognisku   zainteresowanych terapią zajęciową. (Proponowany koszt za I semestr (X, XI, XII, I) to 400 zł w cenę wchodzi tutaj koszt opłaty dla artysty plastyka opiekującego się grupą (wyprawka plastyczna byłaby w gestii rodzica) i kolacji w formie cateringu w wybrane dni, kiedy dziecko uczęszcza 2 razy w tygodniu do Ogniska) np. w godz. 15.30 - 19.30.

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych – cennik

Zajęcia indywidualne

TYP ZAJĘĆ

OPIS ZAJĘĆ

ILOŚĆ GODZ. (semestr)

SYSTEM ZAJĘĆ

CENA ZA MIESIĄC/ SEMESTR*/ ROK

INSTRUMENT

zajęcia indywidualne nauki gry na instrumencie oraz grupowe  z teorii muzyki i kształcenia słuchu
dla młodzieży i dorosłych**

42h  + 336 h. teorii

1 raz w tygodniu zajęcia indywidualne po 45 minut
+ 1 raz w tygodniu teoria i kształcenie słuchu po 45 minut(2 jednoski lekcyjne)

miesiąc: 350 zł
semestrI : 1360 zł
rok: 3060 zł

INSTRUMENT

zajęcia indywidualne nauki gry na instrumencie dla młodzieży i dorosłych***

42 h

1 raz w tygodniu zajęcia indywidualne po 45 minut

miesiąc: 250 zł
semestrI: 1000 zł
rok: 2250 zł

WOKAL ROZRYWKOWY

indywidualne zajęcia wokalne i grupowe zajęcia z teorii muzyki i kształcenia słuchu
dla młodzieży i dorosłych

42h

1 raz w tygodniu zajęcia indywidualne po 45 minut
+ 1 raz w tygodniu teoria i kształcenie słuchu po 45 minut(2 jednostki lekcyjne)

miesiąc: 350 zł
semestrI : 1360 zł
rok: 3060 zł

WOKAL ROZRYWKOWY

indywidualne zajęcia wokalne***

42h

1 raz w tygodniu zajęcia indywidualne po 45 minut

miesiąc: 250 zł
semestr I: 1000zł
rok: 2250 zł

WOKAL KLASYCZNY

indywidualne zajęcia wokalne i grupowe zajęcia z teorii muzyki i kształcenia słuchu dla młodzieży i dorosłych

42 h  - zaj. indyw.

oraz 336 jednostek lekcyjnych teorii)

1 raz w tygodniu zajęcia indywidualne po 45 minut
+ 1 raz w tygodniu teoria i  kształcenie słuchu po 45 minut

miesiąc: 350 zł
semestrI : 1360 zł
rok: 3060 zł

WOKAL KLASYCZNY

indywidualne zajęcia wokalne***

42

1 raz w tygodniu zajęcia indywidualne po 45 minut

miesiąc: 250 zł
semestrI: 1000zł
rok: 2250 zł

MałyMuzyk NA MIARĘ

zajęcia indywidualne nauki gry na instrumencie lub zajęcia wokalne lub indywidualne zajęcia z kształcenia słuchu

ustala klient

czas trwania zajęć i ich częstotliwość ustala klient

cena podstawowa: 60 zł za 45 minut

Ilość jest liczona w okresie październik – styczeń (zajęcia indywidualne) oraz październik – styczeń (zajęcia grupowe) i w przypadku późniejszego zapisu jest rozliczana proporcjonalnie według harmonogramu zajęć.

* semestr w Ognisku Muzycznym trwa od października do stycznia i od lutego do czerwca

** istnieje możliwość zorganizowania zajęć grupowych z nauczania gry na gitarze klasycznej i elektrycznej

*** zajęcia przewidziane dla osób, które pobierają teoretyczne kształcenie muzyczne poza Ogniskiem Muzycznym

 Każdy z zatrudnionych w Ognisku nauczycieli będzie miał odprowadzone składki ZUS, składki na Fundusz Pracowniczy i podatek dochodowy do U.S.

Script logo